logo

Quy định sử dụng

1. Chỉ có những thí sinh có mua tài liệu đủ bộ tại website http://congchuc-vienchuc.com và được xác nhận email vào "Phiếu tư vấn" mới được quyền thi thử tại trang này.

2. Một bài thi trọn vẹn gồm các môn thi: Tiếng Anh trình độ B, Tin học cơ bản và môn chuyên ngành (môn chuyên ngành sẽ được bổ sung khi có).

3. Thí sinh được quyền thi thử online miễn phí 20 lần (tương đương 100.000 đồng) cho cả 2 môn Tin học, Ngoại ngữ và chuyên ngành (nếu có). Mỗi bộ đề thi thử nội dung khác nhau, do đó thí sinh thi nhiều lần sẽ tự tin khi làm bài thi thật. Trường hợp thí sinh đã thi thử hết 20 lần miễn phí mà vẫn chưa thật tự tin thì được quyền thi thử tiếp từ việc nạp tiền vào tài khoản..

4. Lưu ý: Vì sự thành công của chính thí sinh, chúng tôi đề nghị thí sinh học kỹ phần lý thuyết trước khi thi thử, làm bài thật cẩn thận để chủ động như thi thật.

Chúc thí sinh thành công!

Hướng dẫn đăng nhập

1. Khi thí sinh mua tài liệu trọn bộ, sẽ nhận được Phiếu tư vấn để điền email, ban quản trị sẽ tạo tài khoản theo email của thí sinh

2. Tài khoản đăng nhập chính là email của thí sinh, password (mật khẩu) sẽ được hệ thống gửi mail cho thí sinh

3. Trong lần đăng nhập đầu tiên, thí sinh có thể thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính an toàn cho tài khoản

4. Lưu ý: Vì quyền lợi của thí sinh, Ban quản trị đề nghị thí sinh không được cho người khác sử dụng tài khoản của mình